Jak často navštěvuje knihovnu ?
1x týdně
1x měsíčně
několikrát měsíčně
několikrát ročně
nepravidelně
vůbec
zpět