Místní knihovna Medlov

 

Zřizovatelem knihovny je OÚ Zborovice.

Knihovnice: paní Jarmila Jelínková.

 

OBRÁZEK : has._zbrojnice_medlov_.jpg

Sudý pátek: 14.00 - 17.00 

 

Místní knihovna Medlov je pobočkou Místní knihovny Zborovice. Knihovna  je umístěna v budově hasičské zbrojnice. Náš knihovní fond je velký a vskutku tematický rozmanitý. Díky příspěvku obecního úřadu se každý rok nakupují nové knihy. Ke spokojenosti naších čtenářů přispívají i výměnné a tématické soubory z Knihovny Kroměřížska, s kterou úzce spolupracujeme.

Obecní knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních gunkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu ZLínského kraje a eralizovány pověřenou knihovnou.

AA


 

 
Seznamy výměnných souborů z Knihovny Kroměřížska
OBRÁZEK : knihovna_logo13.jpg

  


 

Knihovna v číslech:

Ukazatel Rok 2019
Čtenáři
 17
Návštěvníci
77
Výpůjčky
258