HISTORIE KNIHOVNY

 

K prvním čtenářským spolkům patřil Čtenářský spolek Cyril, založený ve Zborovicích v roce 1865. Věnoval se hlavně hudbě, sborovému zpěvu a divadlu. Zanikl v roce 1913. Zanechal bohatou knihovnu – 250 svazků knih.

 

OBRÁZEK : historie_zborovice_1.jpg

 

Koncem  roku 1936 měli  v obecní knihovně  583 svazků knih, 98 čtenářů a 1202 výpůjčky.

OBRÁZEK : 100_let_skoly_72.jpg

Knihovna byla umístěna v budově školy u kostela. V roce 1966 MLK (místní lidová knihovna) přestěhována na MNV (místní národní výbor). V roce 1977 knihovna přestěhována do přístavby mezi ZDŠ a farou. Knihovníci: p.Trefilová, p.Plaček, p.Machourková.
 V roce 2002 byla Místní knihovna Zborovice zaevidováná na Ministerstvu kultury ČR. 
Dne 20.4. 2006 obec vydává Zřizovací listinu Místní knihovny ve Zborovicích s pobočkou v Medlově.

 


Významní rodáci

Vybráno z Databáze regionálních osobností -Knihovna Kroměřížska – www.knihkm.cz

  

Šamánek, Milan, 1931 květ.

Narozen 9.5.1931 ve Zborovicích u Kroměříže. MUDr., DrSc., docent na katedře dětského lékařství lékařské fakulty University Karlovy. Práce v oboru.

Nop, Vladimír, 1915–1982

Narozen 23.1.1915 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 3.4.1982 tamtéž. 

Středoškolský profesor, numismatik, publikace z oboru.

Ing. Adamík, Blahoslav, 1925–2008

Narozen 25. 2. 1925 ve Zborovicích., zemřel 19. 1. 2008. , architekt a projektant, práce z obor.

Dusík, Josef, 1872–1921

Narozen 06.12.1872 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, zemřel 20.08.1921 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, dirigent, skladatel.

Dohnal, Jindřich, 1868–1939

Narozen 21.7.1868 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 22.6.1939 v Huk­valdech. 

Učitel, autor dramat.

Kedrutek, František, 1842–1917

Narozen 31. 10. 1842 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 14. 8. 1917 v Kroměříži. 

Učitel, varhaník, hudební skladatel.

Linka, Arne, 1938–1999

Narozen 6.2.1938 ve Zborovicích, zemřel 6.3.1999 v Brně.. Doc., PhDr., CSc., hudební teoretik, skladatel, propagátor muzikoterapie.
Čestný občan města Kroměříže.

Hastík, Karel, 1921-1991

Narozen 1921 ve Zborovicích u Kroměříže.

Vlastivědný pracovník, redaktor.

Hejbal, Josef, nar. 1889

Narozen 12.03.1889 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, sochař, medailér. 

Rauscher, Julius, 1859–1929

Narozen 4.4.1859 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 17.3.1929 v Bra­tislavě.