Místní knihovna Zborovice

 

Zřizovatelem knihovny je OÚ Zborovice.

Knihovnice: paní Ivana Růžičková a paní Pavlína Harásková.

Knihovna Zborovice se nachází v budově u kostela, mezi Penzionem a římskokatolickou farou. Máme oddělení pro dospělé čtenáře a dětské oddělení a na vaší návštěvu se těšíme ve vypůjčních hodinách:

 

OBRÁZEK : zborovice_knihovna.jpg

Úterý:

12.00 -17.00 hodin

OBRÁZEK : img_0026.jpg

 

Fond naší knihovny, který čítá přes 5172 svazků, je tématický a žanrově velice bohatý. Najdete zde domácí a zahraniční beletrii, fantasy a detektivky, potěší Vás poezie, hobby publikace, slovníky, příručky a populárně naučná literatura. Na své si přijdou i děti i mládež. V dětském oddělení jsou pro ně k dispozici pohádky, dívčí románky, dobrodružné knihy, příběhy o dětech apod. Každým rokem se knihovní fond rozrůstá o nové tituly, které jsou nakupovány z prostředků obce. V knihovně se rovněž nachází dvě PC sestavy s přístupu k síti Internet. a s možností tisku.

V listopadu roku 2008, v rám­ci automatizovaného  knihovního systému CLAVIUS REKS  a s pomocí pravocníků Knihovny Kroměřížska, byl náš knihovní fond zpracován a pak zprovozněn on-line katalog knihovny.  Katalog umožňuje vyhledávání všech titulů, včetně titulů ve výměnných souborech,  které si můžete v naší knihovně vypůjčit. Je také součástí souborného katalogu knihoven Kroměřížska. Ná­pověda ke katalogu je v záložce Služby.

V roce 2012, v rámci projektu, dostala naše knihovna dotace z MK ČR, kterou jsme využili na nákup novou PC sestavu a dalšího programového vybavení. Díky tomu byl od 01.01.2013 zprovozněn automatizovaný výpůjční protokol.

 


 

Přehled novinek a darů ZDE:

 


 

      Knihovna v číslech:

Ukazatel Rok 2019
Čtenáři – celkový počet 93
Návštěvníci
2405
Výpůjčky
2323