Činnost knihovny:

26.4. 2019

Beseda ŠD: Závěr tématických besed, výtvarné práce.

 

5. 4. 2019

Beseda ŠD: Starší žáci - encyklopedie.

 

29.3. 2019

Beseda: Obecní kronika (ukázka kronik,seznámení s historií obce).

 

22.3. 2019

Beseda ŠD: Mladší žáci - encyklopedie.

 

15.3. 2019

Besead ŠD: Mladší žáci - příběhy o zvířátkách.

 

13.3. 2019

Beseda MŠ: Říkadla pro nejmenší, hry.

 

8. 3. 2019

Beseda ŠD: Mladší žáci - Co si o nás myslí zvířata ( komiks).

 

5. 3. 2019

Beseda s paní Paličkovou: Ludvík Svoboda.

 

15.2. 2019

Beseda ŠD: Scifi, Star Wars, epizoda I.

 

8.2. 2019

Beseda ŠD: Mladší žáci - Mach a Šebestová, cestujeme.

 

31.1. 2019

Beseda s panem Bednaříkem: SAE, povolání pilota dopravních letadel.

 

25.1. 2019

Beseda ŠD: Detektivní zápletka, rozluštění.

 

18.1. 2019

Beseda ŠD: Starší žáci - Mach a Šebestová.

 

11.1. 2019

Beseda ŠD: Mladší žáci - moje Vánoce,detektivka se zápletkou.

 


14.12. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - vánoční kouzlení.

 

11.12. 2018

Beseda s panem Blahem: Madeira

 

23.11. 2018

Beseda ŠD: Starší žáci - moderní pohádky.

 

21.11. 2018

Beseda s panem Regentem: Zdounecká brázda a Litenčická pahorkatina.

 

16.11. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - moderní pohádky.

 

3.10. 2018

Beseda se seniory.

 

22.5.  a 25.5. 2018

Beseda ŠD: Starší žáci - závěr besed, testy, výtvarné práce.

 

18.5. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - závěr besed, testy, výtvarné práce.

 

4.5. 2018

Beseda ŠD: Starší žáci - Jules Verne.

 

27. 4. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - Jules Verne, výtvarné práce.

 

20.4. 2018

Beseda ŠD: Starší žáci - dobrodružná literatura.

 

6.4. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - dobrodružná literatura, výtvarné práce.

 

17. 3.  2018

Beseda ŠD: Starší žáci - pohádky, bajky, Velikonoce.

 

14. 3. 2018

Beseda MŠ: Seznámení s knihou.

 

2.3. 2018

Beseda ŠD: Mladší žáci - bajky, Velikonoce.

 

27. 2. 2018

Beseda s paní Paličkovou: Božena Němcová.

 

30. 1. 2018

Beseda s panem Regentem: Historie zámku Dřínov.

 

19. 1. 2018

26. 1. 2018

 Beseda - ŠD: Poezie, čeští básníci. Obě oddělení ŠD.

 


  1.12. 2017

  8.12. 2017

Beseda - ŠD: Vánoční tradice.

 

21.12. 2017       

Beseda s paní Paličkovou: Marie von Ebner Eschenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                        

28.4. 2017

Ukončení tématických besed pro ŠD: Orientace dětí v knihovně při vyhledávání knih.

 

20.4. 2017

21.4. 2017

Beseda- ŠD: Naučná literatura.

 

 7.4 . 2017

Beseda- ŠD: Pohádky.

 

10.3. 2017

Beseda- starší oddělení ŠD: Poezie.

 

 7.3. 2017

Beseda - MŠ: Seznámení s knihou.

 3.3. 2017

Beseda -mladší oddělení ŠD: Poezie.

 

22.2. 2017

Beseda - pan Blaho: Pyramidy v Bosně.

 

 2. 2. 2017

Beseda s panem Regentem na téma dálnice v Chřibech.

 

27.1. 2017

Beseda - ŠD: Kniha Robinson Crusoe.

 

20.1. 2017

Beseda - ŠD: Vánoční zážitky,kniha Lucie a zázraky.


 

9.12. a 16.12.2016

Beseda pro oddělení ŠD: Vánoční tradice a jejich dodržování v rodinách.

 

 

 9.11.2016

Beseda s panem Regentem: Chřiby krásné a kouzelné + 100 zajímavostí.

Na besedě se občané dozvěděli další zajímavosti o Chřibech.Byly připomenuty Cyrilometodějské tradice,které mají v dané oblasti hluboké kořeny.

 


 

23.2.2016

Beseda s panem Regentem: Chřiby krásné a tajemné.

40 občanů ze Zborovic a blízkého okolí se sešlo v knihovně, aby se dozvěděli zajímavosti o Chřibech. Pan Regent zajímavě hovořil o tom, co není publikováno v již vydaných knihách. Účastníci se aktivně zapojovali svými dotazy a poznatky. Bylo zhlédnuto i DVD o letu horkovzdušným balonem nad blízkým okolím. Ohlasy na akci byly kĺadné, panovala spokojenost na obou stranách.

 


10.4.2015

Pohádky – zvířecí tématika, vyprávění.

 

20.3.2015

Jaro, Velikonoce – tradice, pomlázka, říkadla, pranostiky, křesťanské Velikonoce.

 

6.3.2015

Práce s knihou „Příběhy na dobrou noc s Biankou“ a „365 minipohádek do postýlky“.

Co dělala zvířátka a co my?

 

6.2.2015

Práce s knihou „Štěkej mourku“. Čtení vybraných kapitol – péče o zvířata (pokračování).

 

23.1.2015

Péče o zvířátka, rozšíření chovu domácích zvířat. Utváření návyků, dovedností, získávání zkušeností.

 

16.1.2015

„Zuzanka a její pes“– pečujeme o zvířátko,učíme se samostatnosti. Co musíme udělat pro spokojenost zvířete.

 


 

 

MK ČR, na základě vypracovaného projektu, poskytlo dotaci 18.000Kč na zakoupení počítače a jeho příslušenství. Vše je využito při automatizované půjčování knih od 1.1. 2013.

♦♦♦

 

Dvakrát ročně bývá v knihovně uspořádána výstavka a prodej výrobků zájmové činnosti uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.

♦♦♦


Konala se  výstavka fotografií a akcí Klubu českých turistů Zborovice.

♦♦♦

 

V knihovně jsou prodávány vstupenky na kulturní akce v obci.

 

♦♦♦ 

 

V roce 2011 získala knihovna 15 000,- Kč z Nadace DKS na nákup nových stolů.

 


 

OBRÁZEK : images.jpeg

V lednu 2011 knihovnu navštívily děti ze Školní družiny, paní Gazdová připravila povídání o knize Bohumila Říhy- Honzíkova cesta.

 


 

 

"Noc s Andersenem" v knihovně Zborovice:

 

Rok 2004:

Knihovna se přihlásila do celostátní akce, která se koná již několik let a zapojují se do ní stovky knihoven. Knihovnice p. Růžičková byla s dětmi od večera do rána, četly pohádky, hrály různé hry a soutěžily, brouzdaly po internetu. Akce byla organizačně výborně připravena. Byla zaměřená na to, aby se zvyšoval zájem dětí o četbu.

 

Rok 2005:

Tento rok jsme si připomněli 200. výročí narození Hanse Christiana Andersena. Noc se uskutečnila z 1. na 2. dubna a zapojilo se 11 dětí 2. třídy zdejší školy. Děti vlastnoručně pomohly se sázením stromu nazvaného "pohádkovník". Poté kreslily pohlednice a pozdravy pro dánskou královnu, prezidenta ČR, jeho choť aj. V pozdních večerních hodinách si děti vyzkoušely pohádkovou výpravu za pokladem do zborovských zahrad. V průběhu celého večera komunikovali přes internet s účastníky noci z České republiky i Slovenska. Aktivitu neztrácely ani při soutěžních hrách. Pod dojmem mnoha zážitků bylo těžké zavřít oči a uložit se ke spánku. Unavené, ale šťastné si vyslechly několik pohádek, které jim přečetly paní knihovnice. Ráno si děti převzaly dárky za svoji aktivní účast a spokojené, plné nových zážitků, se rozešly do svých domovů.

 

Rok 2006:

Noc v knihovně proběhla již potřetí, v noci z 31.3. na 1.4. 2006. Zúčastnilo se jí 9 dětí ze 3. třídy ZŠ. Děti přišly v 17 hodin, už v 17.30 zažily první dobrodružství - za doprovodu faráře p. Vysloužila navštívily věž zborovského kostela. Prohlédly si zvon a otevřenou okenicí východní stranu Zborovic. Pak hrály hry, kreslily, četly pohádky a chatovaly po internetu s dětmi, které se do této akce taky přihlásily. Bylo stále co dělat, až do chvíle, kdy je přemohl spánek. O zábavu, pohodu a poučení se staraly Eva Reiskubová, Katka Sychrová a paní knihovnice Anežka Machourková a Ivana Růžičková.