Pro nejmenší ( večerníčkový )
1) Bob a Bobek bydlí v klobouku kouzelníka ?
2) Kde se potkali medvědi v pohádce Pane, pojďte si hrát ?
3) Rákosníček bydlí u rybníka ?
4) Kdo je nejlepší kamarád skřítka Racochejla ?
5) Štaflík a …..?
6) Jak se jmenuje psí kamarád Macha a Šebestové ?
7) Haló, haló, proč je ...... málo ? A tak volám jako hrom at´ je .... milión.
8) Proč přestal Maxipes Fík růst ?
9) Jak se jmenuje maminka Edudanta a Francimora ?
10) Kdo je nejlepší kamarádka medvěda Kubuly ?
11) Jaké zvířátko nakonec vysvobodilo krtečka z lepivé žvýkačky ?