Místní knihovna Zborovice
Naposledy aktualizováno: 02.10.2018 07:52:37

 

OBRÁZEK : historie_zborovice.jpg


 

K prvním čtenářským spolkům patřil Čtenářský spolek Cyril, založený ve Zborovicích v roce 1865. Věnoval se hlavně hudbě, sborovému zpěvu a divadlu. Zanikl v roce 1913. Zanechal bohatou knihovnu – 250 svazků knih.


OBRÁZEK : historie_zborovice_1.jpg


 

Koncem  roku 1936 měli  v obecní knihovně  583 svazků knih, 98  čtenářů a 1202  výpůjčky.

 

OBRÁZEK : 100_let_skoly_72.jpg

Knihovna byla umístěna v budově školy u kostela.V roce 1966 MLK (místní lidová knihovna) přestěhována na MNV (místní národní výbor). V roce 1977 knihovna přestěhována do přístavby mezi ZDŠ a farou. Knihovníci: p.Trefilová, p.Plaček, p.Machourková.
 

 

V roce 2002 byla Místní knihovna Zborovice zaevidováná na Ministerstvu kultury ČR. 
 

Dne 20.4. 2006 obec vydává Zřizovací listinu Místní knihovny ve Zborovicích s pobočkou v Medlově.

 


 

Významní rodáci

Vybráno z Databáze regionálních osobností -Knihovna Kroměřížska – www.knikm.czŠamánek, Milan, 1931 květ.9.-

Narozen 9.5.1931 ve Zborovicích u Kroměříže. MUDr., DrSc., docent na katedře dětského lékařství lékařské fakulty University Karlovy. Práce v oboru.

Adamík, Blahoslav, 1925–2008

Narozen 25. 2. 1925 ve Zborovicích., zemřel 19. 1. 2008. 

Ing., architekt a projektant, práce z obor.

 

Dusík, Josef, 1872–1921

Narozen 06.12.1872 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, zemřel 20.08.1921 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, dirigent, skladatel.

Dohnal, Jindřich, 1868–1939

Narozen 21.7.1868 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 22.6.1939 v Huk­valdech. 

Učitel, autor dramat.

 

Kedrutek, František, 1842–1917

Narozen 31. 10. 1842 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 14. 8. 1917 v Kroměříži. 

Učitel, varhaník, hudební skladatel.

Linka, Arne, 1938–1999

Narozen 6.2.1938 ve Zborovicích, zemřel 6.3.1999 v Brně.. Doc., PhDr., CSc., hudební teoretik, skladatel, propagátor muzikoterapie.
Čestný občan města Kroměříže.

Hejbal, Josef, nar. 1889

Narozen 12.03.1889 Zbo­rovice, okr. Kroměříž, sochař, medailér. 

 

Hastík, Karel, 1921-

Narozen 1921 ve Zborovicích u Kroměříže.

Vlastivědný pracovník, redaktor.

Nop, Vladimír, 1915–1982

Narozen 23.1.1915 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 3.4.1982 tamtéž. 

Středoškolský profesor, numismatik, publikace z oboru.

 

Rauscher, Julius, 1859–1929

Narozen 4.4.1859 ve Zborovicích u Kroměříže, zemřel 17.3.1929 v Bra­tislavě. 

Hudební pedagog a skladatel, práce v oboru.

Zlámal, Miloš, 1924–1997

Narozen 30. 12. 1924, zemřel 22. 6. 1997. RNDr., CSc., docent matematiky, publikace z oboru.

 

Valerián, Josef, 1925-

Narozen 15.3. 1925 ve Zborovicích u Kroměříže. Kněz, pamětník babických událostí, vězněn v 50. a 60. letech.

Vlčková, Iva, 1935-

Narozena 31.5.1935 ve Zborovicích. Knihovnice a historička, kronikářka rodu Butulů, články o moravských spisovatelkách, životopis K. Klíče, 

dějiny reálky v Kroměříži, editorka pohádek M. Butuly.

 Žili a působili ve Zborovicích


Butula, Miroslav, 1906–1967

Narozen 14. 4. 1906 v Žalči (Slovinsko), zemřel 14. 3. 1967 v Kroměříži. Farář Církve československé husistské, autor náboženských písní, básně, povídky, pohádky. 

Losert, Antonín, 1740–1799

Narozen 13.7.1740 v U­herském Hradišti, zemřel 14.2.1799 v O­lomouci. Výtvarník, řezbář a sochař.

Pavlík, Richard, 1889–1966

Narozen 30.5.1889 ve Vsetíně, zemřel 22.2.1966 tamtéž. Archivář a ředitel muzea ve Vsetíně, vlastivědný a národopisný pracovník Vsetínska, místní historik. Práce v oboru. 

Šmýd, Tomáš, 1838–1897

Narozen 20.12.1838 v Že­ravicích na Moravě, zemřel 1.10.1897 v Pře­rově. Katolický kněz, autor náboženských spisů a antologie slovenské poezie. 

Zborovice v publikacích

 

 

OBRÁZEK : obalka1.gif LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Michal Lutovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2001.

 

Archeologie Moravy a Slezska : informační zpravodaj pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko XII. ročník – 2012

 

PLANÁ, Ivana. Divadlo a divadelnictví na Moravě knihy a články 1988–1992, soupis premiér a recenzí Ivana Planá. Olomouc: Státní vědecká knihovna ; Brno: Moravská zemská knihovna, 1998.

 

 

VLACH, Jaroslav a Vojtěch JANOUŠEK. Haná: část Chřibů a Drahanské vrchoviny Jaroslav Vlach, Vojtěch Janoušek. Vyd.1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství 1959.

 

MOYZESOVÁ, Naďa. Pověsti hradů a zámků, Morava a Slezsko. Vyd. 1. V Praze: Nakladatelství XYZ, 2005.

 

Svět hudby Arne Linky / překlad do němčiny František Páleník přOBRÁZEK : stehlik-jiri-svet-hudby-arne-linky.jpgeklad do angličtiny Marie Blažková. – 1. vyd. – Brno : Šimon Ryšavý, 2000. – 136 s. : il. + 1 CD (zprac. samostat. ). – Obsahuje fotografie. – Příloha CD; př.č.5064. – 

 


 

 
Proces zabral 0.0142 sekund času a 0.74MB paměti.