Místní knihovna Zborovice
Naposledy aktualizováno: 02.10.2018 07:52:37

Činnost knihovny:

27. 2. 2018

 

Beseda s paní Paličkovou : Božena Němcová.

 

30. 1. 2018

 

Beseda s panem Regentem : Historie zámku Dřínov.

 

19. 1. 2018

26. 1. 2018

 

 Beseda - ŠD : Poezie, čeští básníci. Obě oddělení ŠD.

---------------------------------------------------------------------

  1.12. 2017

  8.12. 2017

 

Beseda - ŠD : Vánoční tradice.

 

21.12. 2017

           

Beseda s paní Paličkovou : Marie von Ebner Eschenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                        

28.4. 2017

 

Ukončení tématických besed pro ŠD : Orientace dětí v knihovně při vyhledávání knih.

 

20.4. 2017

21.4. 2017

 

Beseda- ŠD : Naučná literatura.

 

31.3 .2017

 7.4 . 2017

 

Beseda- ŠD :Pohádky.

 

10.3. 2017

 

Beseda- starší oddělení ŠD : Poezie.

 

 7.3. 2017

 

Beseda - MŠ : Seznámení s knihou.

 3.3. 2017

 

Beseda -mladší oddělení ŠD : Poezie.

 

22.2. 2017

 

Beseda - pan Blaho : Pyramidy v Bosně.

 

 2. 2. 2017

 

Beseda s panem Regentem na téma dálnice v Chřibech.

 

27.1. 2017

 

Beseda - ŠD: Kniha Robinson Crusoe.

 

20.1. 2017

 

Beseda - ŠD :Vánoční zážitky,kniha Lucie a zázraky.


 

9.12. a 16.12.2016

 

Beseda pro oddělení ŠD : Vánoční tradice a jejich dodržování v rodinách.

 

 

 9.11.2016

 

Beseda s panem Regentem: Chřiby krásné a kouzelné + 100 zajímavostí.

Na besedě se občané dozvěděli další zajímavosti o Chřibech.Byly připomenuty Cyrilometodějské tradice,které mají v dané oblasti hluboké kořeny.

 


 

23.2.2016

 

Beseda s panem Regentem: Chřiby krásné a tajemné.

40 občanů ze Zborovic a blízkého okolí se sešlo v knihovně, aby se dozvěděli zajímavosti o Chřibech. Pan Regent zajímavě hovořil o tom, co není publikováno v již vydaných knihách. Účastníci se aktivně zapojovali svými dotazy a poznatky. Bylo zhlédnuto i DVD o letu horkovzdušným balonem nad blízkým okolím. Ohlasy na akci byly kĺadné, panovala spokojenost na obou stranách.

 


10.4.2015

 

Pohádky – zvířecí tématika, vyprávění.

 

20.3.2015

 

Jaro, Velikonoce – tradice, pomlázka, říkadla, pranostiky, křesťanské Velikonoce.

 

6.3.2015

 

Práce s knihou „Příběhy na dobrou noc s Biankou“ a „365 minipohádek do postýlky“.

Co dělala zvířátka a co my?

 

6.2.2015

 

Práce s knihou „Štěkej mourku“. Čtení vybraných kapitol – péče o zvířata (pokračování).

 

23.1.2015

 

Péče o zvířátka, rozšíření chovu domácích zvířat. Utváření návyků, dovedností, získávání zkušeností.

 

16.1.2015

 

„Zuzanka a její pes“– pečujeme o zvířátko,učíme se samostatnosti. Co musíme udělat pro spokojenost zvířete.

 


 

 

MK ČR, na základě vypracovaného projektu, poskytlo dotaci 18.000Kč na zakoupení počítače a jeho příslušenství. Vše je využito při automatizované půjčování knih od 1.1. 2013.

♦♦♦

 

Dvakrát ročně bývá v knihovně uspořádána výstavka a prodej výrobků zájmové činnosti uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.

♦♦♦


Konala se  výstavka fotografií a akcí Klubu českých turistů Zborovice.

♦♦♦

 

V knihovně jsou prodávány vstupenky na kulturní akce v obci.

 

♦♦♦ 

 

V roce 2011 získala knihovna 15 000,-Kč z Nadace DKS na nákup nových stolů.

 


 

OBRÁZEK : images.jpeg

V lednu 2011 knihovnu navštívily děti ze Školní družiny, paní Gazdová připravila povídání o knize Bohumila Říhy- Honzíkova cesta.

 


 

 

"Noc s Andersenem" v knihovně Zborovice:

 

 

 

 

 

Rok 2004:

Knihovna se přihlásila do celostátní akce, která se koná již několik let a zapojují se do ní stovky knihoven. Knihovnice p. Růžičková byla s dětmi od večera do rána, četly pohádky, hrály různé hry a soutěžily, brouzdaly po internetu. Akce byla organizačně výborně připravena. Byla zaměřená na to, aby se zvyšoval zájem dětí o četbu.

 

Rok 2005:

Tento rok jsme si připomněli 200. výročí narození Hanse Christiana Andersena. Noc se uskutečnila z 1. na 2. dubna a zapojilo se 11 dětí 2. třídy zdejší školy. Děti vlastnoručně pomohly se sázením stromu nazvaného "pohádkovník". Poté kreslily pohlednice a pozdravy pro dánskou královnu, prezidenta ČR, jeho choť aj. V pozdních večerních hodinách si děti vyzkoušely pohádkovou výpravu za pokladem do zborovských zahrad. V průběhu celého večera komunikovali přes internet s účastníky noci z České republiky i Slovenska. Aktivitu neztrácely ani při soutěžních hrách. Pod dojmem mnoha zážitků bylo těžké zavřít oči a uložit se ke spánku. Unavené, ale šťastné si vyslechly několik pohádek, které jim přečetly paní knihovnice. Ráno si děti převzaly dárky za svoji aktivní účast a spokojené, plné nových zážitků, se rozešly do svých domovů.

 

Rok 2006:

Noc v knihovně proběhla již potřetí, v noci z 31.3. na 1.4. 2006. Zúčastnilo se jí 9 dětí ze 3. třídy ZŠ. Děti přišly v 17 hodin, už v 17.30 zažily první dobrodružství - za doprovodu faráře p. Vysloužila navštívily věž zborovského kostela. Prohlédly si zvon a otevřenou okenicí východní stranu Zborovic. Pak hrály hry, kreslily, četly pohádky a chatovaly po internetu s dětmi, které se do této akce taky přihlásily. Bylo stále co dělat, až do chvíle, kdy je přemohl spánek. O zábavu, pohodu a poučení se staraly Eva Reiskubová, Katka Sychrová a paní knihovnice Anežka Machourková a Ivana Růžičková.

 

 


 

 
Proces zabral 0.0061 sekund času a 0.78MB paměti.